Doelen van de vereniging
 

1_db_lb 

Het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt.
 

2_db_lb 

Het stimuleren en ondersteunen dat gepensioneerden zich kandidaat stellen voor het Bestuur resp. het Verantwoordingsorgaan van het PDN. 

3_db_lb 

De leden voorlichten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en uitkeringen.
 

4_db_lb 

Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling.
 

 

Ad 1)
Het pensioen is een belangrijk deel van het inkomen van oud-DSM'ers. Economische omstandigheden, langer leven, nieuwe wet- en regelgeving hebben invloed op het pensioen. DSM en de vakorganisaties maken binnen het CAO-overleg ook afspraken over het pensioen.

Wij - als gepensioneerden - zijn niet direct betrokken bij dit overleg. Daar willen wij verandering in brengen. Wij willen uw belangen rechtstreeks bespreken met: DSM, de vakorganisaties en het PDN-bestuur. Namens onze leden willen wij direct invloed hebben op het beleid van het PDN.  


Ad 2)
Het besturen van een pensioenfonds is ingewikkeld en daar is veel kennis en kunde voor nodig. Het is daarom belangrijk dat de vertegenwoordigers van gepensioneerden - in het PDN-bestuur en het Verantwoordingsorgaan - goed gekwalificeerd zijn.

De VDP ziet het als zijn taak om goede kandidaten op te leiden voor deze colleges, door middel van een opvolgingsplan met opleidingen. Tevens kan de VDP een deskundig klankbord zijn voor deze kandidaten.

Ad 3)
De activiteiten die binnen de VDP plaatsvinden en de standpunten en de visie die worden ontwikkeld worden gecommuniceerd met de leden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en van uit te geven Nieuwsbrieven.


Ad 4)
De VDP kan leden ondersteunen bij het organiseren van sociale contacten. Uitgangspunt is dat het initiatief van de leden uitgaat. 
 

Deze pagina is gegenereerd door E-captain. Captain: Het ideale ledenbeheer en relatiebeheer systeem voor stichtingen, sportclubs en -verenigingen. Meer informatie vindt u op de Captain website.