De doelen van de vereniging zijn: 

 

  1. Het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt
  2. Het stimuleren en ondersteunen dat gepensioneerden zich kandidaat stellen voor het Bestuur en het College van Belanghebbenden van het PDN.
  3. De leden voorlichten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en uitkeringen.
  4. het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling.

Ad 1) 

Het pensioen is een belangrijk deel van het inkomen van oud DSM'ers.Economische omstandigheden, langer leven, nieuwe wet- en regelgeving hebben invloed op het pensioen. DSM en de Vakorganisaties maken on het CAO-overleg ook afspraken over het pensioen. Wij zijn als gepensioneerden niet direct bij dit overleg betrokken. Daar willen wij verandering in brengen. Wij willen uw belangen direct bespreken met DSM, de Vakorganisaties en het PDN-bestuur en namens onze leden willen wij direct invloed hebben op het beleid van de PDN.
In het PDN-bestuur zitten drie gepensioneerden. Die kunnen hun gepensioneerde achterban raadplegen via de VDP. Het PDN bestuur legt verantwoording af aan het College van Belanghebbenden, waarvan drie leden gepensioneerd zijn. Ook zij houden contact met hun achterban in de VDP.


Ad 2) 

Het besturen van een pensioenfonds is ingewikkeld en daar is veel kennis en kunde voor nodig. Het is daarom belangrijk dat de gepensioneerden in het PDN Bestuur en het College van Belanghebbenden goed gekwalificeerd zijn. De VDP ziet het als zijn taak om goede kandidaten op te leiden voor voor deze colleges door middel van een opvolgingsplan met opleidingen. En de VDP kan een deskundig klankbord zijn voor deze kandidaten.


Ad 3) 

De activiteiten die binnen de VDP plaatsvinden en de standpunten en de visie die worden ontwikkeld worden gecommuniceerd met de leden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en van uit te geven Nieuwsbrieven.


Ad 4) 

De VDP kan leden ondersteunen bij het organiseren van sociale contacten. Uitgangspunt is dat het initiatief van de leden uitgaat.

Deze pagina is gegenereerd door E-captain. Captain: Het ideale ledenbeheer en relatiebeheer systeem voor stichtingen, sportclubs en -verenigingen. Meer informatie vindt u op de Captain website.